Địa chỉ56A Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc – Quận 12 – HCM
NỘI THẤT THIÊN Á NỘI THẤT THIÊN Á NỘI THẤT THIÊN Á NỘI THẤT THIÊN Á
  • Sản phẩm mới
  • Sản phẩm khuyến mãi
Ghế sofa giường TA300

Ghế sofa giường TA300

MSSP: TA300

Liên hệ

Chi tiết

Ghế sofa giường TA301

Ghế sofa giường TA301

MSSP: TA301

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 001

Sofa tân cổ điển 001

MSSP: TA001

Liên hệ

Chi tiết

Bộ ghế sofa thư giãn
-17%

Bộ ghế sofa thư giãn

MSSP:

7.500.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa thư giãn
-20%

Ghế sofa thư giãn

MSSP:

12 đ 15 đ

Chi tiết

Ghế sofa phòng khách nhỏ gọn
-25%

Ghế sofa phòng khách nhỏ gọn

MSSP:

7.500.000 đ 10.000.000 đ

Chi tiết

ghế sofa phòng khách nhỏ hẹp
-21%

ghế sofa phòng khách nhỏ hẹp

MSSP:

9.500.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa góc
-11%

Ghế sofa góc

MSSP:

11.600.000 đ 13.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa góc giá tốt
-7%

Ghế sofa góc giá tốt

MSSP:

9.800.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa gia đình cao cấp
-18%

Ghế sofa gia đình cao cấp

MSSP:

9.800.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa phòng khách bán chạy
-11%

Ghế sofa phòng khách bán chạy

MSSP:

12.500.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa da đẹp
-15%

Ghế sofa da đẹp

MSSP:

11.500.000 đ 13.500.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa đẹp cao cấp
-11%

Ghế sofa đẹp cao cấp

MSSP:

12.500.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết

Bộ ghế sofa hoàn hảo
-11%

Bộ ghế sofa hoàn hảo

MSSP:

9.800.000 đ 11.000.000 đ

Chi tiết

Tên sản phẩm 5
-26%

Tên sản phẩm 5

MSSP: TA0001

4.250.000 đ 5.750.000 đ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA302

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA302

MSSP: TA4302

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 002

Sofa tân cổ điển 002

MSSP: TA002

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA304

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA304

MSSP: TA304

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 003

Sofa tân cổ điển 003

MSSP: TA003

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA303

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA303

MSSP: TA303

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 004

Sofa tân cổ điển 004

MSSP: TA004

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA305

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA305

MSSP: TA305

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 005

Sofa tân cổ điển 005

MSSP: TA005

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA306

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA306

MSSP: TA306

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 006

Sofa tân cổ điển 006

MSSP: TA006

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

MSSP: TA307

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 007

Sofa tân cổ điển 007

MSSP: TA007

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

MSSP: TA307

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 008

Sofa tân cổ điển 008

MSSP: TA008

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 009

Sofa tân cổ điển 009

MSSP: TA009

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 010

Sofa tân cổ điển 010

MSSP: TA010

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 011

Sofa tân cổ điển 011

MSSP: TA011

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 012

Sofa tân cổ điển 012

MSSP: TA012

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 013

Sofa tân cổ điển 013

MSSP: TA013

Liên hệ

Chi tiết

Ghế sofa giường TA300

Ghế sofa giường TA300

MSSP: TA300

Liên hệ

Chi tiết

Ghế sofa giường TA301

Ghế sofa giường TA301

MSSP: TA301

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 001

Sofa tân cổ điển 001

MSSP: TA001

Liên hệ

Chi tiết

NỘI THẤT THIÊN Á
-8%

NỘI THẤT THIÊN Á

MSSP: V-P

11.100.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết

NỘI THẤT THIÊN Á

NỘI THẤT THIÊN Á

MSSP: SOFA CAO CẤP

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP VĂN PHÒNG
-20%

SOFA CAO CẤP VĂN PHÒNG

MSSP: VP 1

8.000.000 đ 10.000.000 đ

Chi tiết

Bộ ghế sofa thư giãn
-17%

Bộ ghế sofa thư giãn

MSSP:

7.500.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa thư giãn
-20%

Ghế sofa thư giãn

MSSP:

12 đ 15 đ

Chi tiết

ghế sofa phòng khách nhỏ hẹp
-21%

ghế sofa phòng khách nhỏ hẹp

MSSP:

9.500.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa góc
-11%

Ghế sofa góc

MSSP:

11.600.000 đ 13.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa góc giá tốt
-7%

Ghế sofa góc giá tốt

MSSP:

9.800.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa gia đình cao cấp
-18%

Ghế sofa gia đình cao cấp

MSSP:

9.800.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa phòng khách bán chạy
-11%

Ghế sofa phòng khách bán chạy

MSSP:

12.500.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa đẹp cao cấp
-11%

Ghế sofa đẹp cao cấp

MSSP:

12.500.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết

Bộ ghế sofa hoàn hảo
-11%

Bộ ghế sofa hoàn hảo

MSSP:

9.800.000 đ 11.000.000 đ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA302

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA302

MSSP: TA4302

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 002

Sofa tân cổ điển 002

MSSP: TA002

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA304

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA304

MSSP: TA304

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 003

Sofa tân cổ điển 003

MSSP: TA003

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA303

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA303

MSSP: TA303

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 004

Sofa tân cổ điển 004

MSSP: TA004

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA305

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA305

MSSP: TA305

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 005

Sofa tân cổ điển 005

MSSP: TA005

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA306

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA306

MSSP: TA306

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 006

Sofa tân cổ điển 006

MSSP: TA006

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

MSSP: TA307

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 007

Sofa tân cổ điển 007

MSSP: TA007

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

GHẾ SOFA GIƯỜNG TA307

MSSP: TA307

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 008

Sofa tân cổ điển 008

MSSP: TA008

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 009

Sofa tân cổ điển 009

MSSP: TA009

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 010

Sofa tân cổ điển 010

MSSP: TA010

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 011

Sofa tân cổ điển 011

MSSP: TA011

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 012

Sofa tân cổ điển 012

MSSP: TA012

Liên hệ

Chi tiết

Sofa tân cổ điển 013

Sofa tân cổ điển 013

MSSP: TA013

Liên hệ

Chi tiết

SOFA TÂN CỔ ĐIỂN

SOFA DA CAO CẤP

SOFA CAO CẤP 10

SOFA CAO CẤP 10

MSSP: TA 10

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP 9

SOFA CAO CẤP 9

MSSP: TA 9

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP 8

SOFA CAO CẤP 8

MSSP: TA 6

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP 5

SOFA CAO CẤP 5

MSSP: TA 5

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP 4

SOFA CAO CẤP 4

MSSP: TA 4

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP 3

SOFA CAO CẤP 3

MSSP: TA3

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP 2

SOFA CAO CẤP 2

MSSP: TA 2

Liên hệ

Chi tiết

SOFA CAO CẤP 1

SOFA CAO CẤP 1

MSSP: TA 1

Liên hệ

Chi tiết

SOFA GÓC CHỮ L

SOFA GÓC CHỮ L14

SOFA GÓC CHỮ L14

MSSP: TA 14

Liên hệ

Chi tiết

SOFA GÓC CHỮ L12

SOFA GÓC CHỮ L12

MSSP: TA12

Liên hệ

Chi tiết

SOFA GÓC CHỮ L11

SOFA GÓC CHỮ L11

MSSP: TA 11

Liên hệ

Chi tiết

SOFA GÓC CHỮ L 10

SOFA GÓC CHỮ L 10

MSSP: TA10

Liên hệ

Chi tiết

SOFA GÓC CHỮ L8

SOFA GÓC CHỮ L8

MSSP: TA8

Liên hệ

Chi tiết

SOFA GÓC CHỮ L 15

SOFA GÓC CHỮ L 15

MSSP: TA 15

Liên hệ

Chi tiết

SOFA GÓC CHỮ L6

SOFA GÓC CHỮ L6

MSSP: TA6

Liên hệ

Chi tiết

Ghế Sofa cao cấp

Ghế sofa góc
-11%

Ghế sofa góc

MSSP:

11.600.000 đ 13.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa góc giá tốt
-7%

Ghế sofa góc giá tốt

MSSP:

9.800.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa gia đình cao cấp
-18%

Ghế sofa gia đình cao cấp

MSSP:

9.800.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa phòng khách bán chạy
-11%

Ghế sofa phòng khách bán chạy

MSSP:

12.500.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa da đẹp
-15%

Ghế sofa da đẹp

MSSP:

11.500.000 đ 13.500.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa đẹp cao cấp
-11%

Ghế sofa đẹp cao cấp

MSSP:

12.500.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết

Bộ ghế sofa hoàn hảo
-11%

Bộ ghế sofa hoàn hảo

MSSP:

9.800.000 đ 11.000.000 đ

Chi tiết

SOFA GIƯỜNG

Ghế Sofa da

Bộ ghế sofa thư giãn
-17%

Bộ ghế sofa thư giãn

MSSP:

7.500.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa thư giãn
-20%

Ghế sofa thư giãn

MSSP:

12 đ 15 đ

Chi tiết

Ghế sofa phòng khách nhỏ gọn
-25%

Ghế sofa phòng khách nhỏ gọn

MSSP:

7.500.000 đ 10.000.000 đ

Chi tiết

ghế sofa phòng khách nhỏ hẹp
-21%

ghế sofa phòng khách nhỏ hẹp

MSSP:

9.500.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa góc giá rẻ
-17%

Ghế sofa góc giá rẻ

MSSP:

12.500.000 đ 15.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa bọc vải cao cấp
-22%

Ghế sofa bọc vải cao cấp

MSSP:

7.000.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết

Ghế sofa da phòng khách đẹp
-20%

Ghế sofa da phòng khách đẹp

MSSP:

12.000.000 đ 15.000.000 đ

Chi tiết

SOFA BĂNG

GHẾ SOFA BĂNG TA201

GHẾ SOFA BĂNG TA201

MSSP: TA201

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA BĂNG TA202

GHẾ SOFA BĂNG TA202

MSSP: TA202

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA BĂNG TA203

GHẾ SOFA BĂNG TA203

MSSP: TA203

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA BĂNG TA204

GHẾ SOFA BĂNG TA204

MSSP: TA204

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA BĂNG TA205

GHẾ SOFA BĂNG TA205

MSSP: TA205

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA BĂNG TA206

GHẾ SOFA BĂNG TA206

MSSP: TA206

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA BĂNG TA209

GHẾ SOFA BĂNG TA209

MSSP: TA209

Liên hệ

Chi tiết

GHẾ SOFA BĂNG TA210

GHẾ SOFA BĂNG TA210

MSSP: TA210

Liên hệ

Chi tiết

Welcome to nội thất Thiên Á
Là một đơn vị chuyên nghiệp, chuyên tư vấn và thiết kế, trang trí nội thất, sản xuất thi công ghế sofa gia đình và văn phòng… chuyên nhận sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên đã có trên nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn có một bộ sofa phù hợp nhất với không gian nội thất mà bạn mong muốn.
TIN TỨC SỰ KIỆN
VIDEO CLIP
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Họ tên
Điện thoại
Email
Nội dung
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ 01665382222

Email: noithatthiena@gmail.com

Hotline: 01665382222

Địa chỉ: 56A Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc – Quận 12 – HCM

Follow us

NỘI THẤT THIÊN Á NỘI THẤT THIÊN Á NỘI THẤT THIÊN Á NỘI THẤT THIÊN Á NỘI THẤT THIÊN Á
FANPAGE FACEBOOK
Copyright © 2018 by Thiên Á. All rights reserved.
Facebook chat
Facebook